dimecres, 11 de juliol de 2012

Carrer Sant Ramon, centre neuràlgic de la fira.

El taller de Guillermina Morales, l’ànima de la festa del ferro.
L’espai destinat als treballs de forja, la plaça de Pieyre de Mandiargues, escriptor francès premiat amb el Goncourt per la seva novel·la "La Marge", ambientada en el “Barrio Chino” barceloní, avui Raval.

Anant cap a la feina.

Una de les feines a fer.

Discutint la jugada.

Primers contactes amb l’enclusa i el martell.
Continuant discutint la jugada.

A la plaça Pere Coromines, construint un forn per extreure ferro.

Primers espectadors.

El dissabte, el forn de la plaça Pere Coromines ja cremava.
Bloc de masser, mescla de cristalls de ferro, ferro líquid i cagaferro.

Carregant mineral.
I carbó.
Traient el cagaferro.

Foto per a la posterioritat.

Foc.

Agafant el ferro.

El pa de ferro a l’enclusa per fer caure l’escòria a cops de mall.

Desfent el forn.

Fi de l’experiment.

Espectadors a la plaça de Pieyre de Mandiargues, admirant els treballs de forja.

El foc és viu,

i el ferro rogent.
Malls i martells repiquen marcant el ritme.

El foc no s’apaga,

i que no falti l’aigua.

Cops de precisió.

Mostra d’objectes de forja i, al fons, parada de llibres sobre la forja.

Classe teòrico-pràctica del mestre forjador Uri Hofi.

El mestre forjador Uri Hofi impartint la classe.

Eines, aigua i espectadors.

Compàs de puntes, el treball fet pel mestre Uri Hofi.

Adéu Forja Viva...

i adéu al taller de Guillermina Morales.

1 comentari: